★本网展示之境外MV(后期译制字幕创作)作品,主旨作为促进中越人文.语言学习之用,如涉及版权问题,请持相关合法版权归属证明材料联系本网下播,谢谢!  
  ★Video tiếng Việt (phụ đề được dịch và sản xuất sau) hiển thị trên trang web này nhằm mục đích thúc đẩy sự học hỏi lẫn nhau giữa Trung Quốc và Việt Nam về nhân văn và ngôn ngữ. Nếu bạn không có ý định vi phạm bản quyền, vui lòng hiển thị các tài liệu chứng nhận quyền sở hữu bản quyền hợp pháp có liên quan và liên hệ với trang web này để xóa, xin cảm ơn!  
Bài hát Việt
1  /  1
限时免费
立即开启线上经营